bevakningshunden.com > bevakningstjänst

Allmänt om bevakningshunden

Ändamålet med att använda hund i bevakningstjänsten är att öka bevaknings-effektiviteten. Genom att rätt utnyttja hunden kan även en minskning av den personella bevakningen göras. Utöver den nytta som hunden gör har det ett rent preventiv verkan att hunden finns med i bevakningstjänsten.

I bevakningstjänsten arbetar hunden med såväl lukt-, hörsel- som synsinnena. Den upptäcker och varskor i mycket god tid föraren om någon närmar sig bevakningsområdet, gömmer sig eller nyligen uppehållit sig där. Inte minst gäller detta vid ringa överskådlighet, i mörker, under störande inverkan av trafikbuller, blåst etc. Bevakningshunden föres alltid kopplad. En bevakningshund är inte aggressiv men markerar för allt misstänkt som finns inom bevakningsområdet.

Man får dock aldrig glömma att hunden är ett hjälpmedel. Ett riktigt utnyttjande av hunden förutsätter att den personal som handhar den erhåller utbildning i vård, skötsel och användning.

Utöver detta är det önskvärt att personal i arbetsledande ställning erhåller orientering om vilka bevakningsuppgifter som kan lösas med hundens hjälp.

 

 

Copyright © 2007
http://bevakningshunden.com