bevakningshunden.com > bevakningshund

Hund vid stillastående bevakning

Bevakningshunden är inte en vakthund och är inte tränad att angripa

Hund vid stillastående bevakning

Pågående post skall ca 15 minuter före sin tjänstgöring vid behov visitera och därefter rasta hunden i minst 10 minuter. Efter detta skall hunden vattnas, vilket är speciellt viktigt under den varma årstiden.

Då posten kommit fram till sitt postställe skall han ge hunden tid att undersöka ("lukta av") detta under några minuter. Under denna tid kontrollerar posten vindriktningen. Nästa åtgärd är att föra över kopplets karbinhake till den icke strypande ringen. Detta är ett arbetstecken för hunden. Därefter ges hunden kommandot "pass på".

Som tidigare nämnts varnar hunden på poststället för ljud och vittring. En ljudmarkering yppar sig genom att hunden morrar svagt, spetsar öronen, reser ragg o.s.v.

En vindmarkering (vittring) genom att hunden tar "väder i vind". Hunden skall sitta eller ligga på poststället.

Förberedelser på poststället

Vid poststället ordnas en hylla för hunden. Denna skall skydda hunden, då den läggs ned, från direktriktad eld. Som underlag används granris, mossa, halm eller dylikt.

Hunden skall fodras på sitt postställe. Detta kan ske under dager men är framförallt viktigt under mörker. Vid förövningen bör det vara lugnt i nästet och enbart posten (föraren) och ev nästechefen får finnas där.

Åtgärder vid anrop

Posten (föraren) får aldrig släppa sitt bevakningsområde. Han skall dock ha "ett öga" på hunden och ett på omgivande terrängen (bevakningsområdet). Då hunden varnar (markerar) skall posten vidtaga följande åtgärder:

a) Rapportera

b) Osäkra vapnet

c) Inta anläggningsställning

d) Kommendera "ligg" på hunden så att denne kommer i skydd

e) Anropa

Hunden har löst sin uppgift och varnat så att personalen i tid kan besätta sina eldställningar. Sedan vidtager resp chef - beroende på läget - erforderliga åtgärder.

Vid stridskontakt skall hunden tas ner i skydd.

 

 

Copyright © 2007
http://bevakningshunden.com