bevakningshunden.com > bevakningspatrull

Hund i bevakningspatrull

Hundföraren visiterar samt rastar hunden i minst 10 minuter före utgåendet. Dessutom skall hunden vattnas. Föraren skall kontrollera vindriktningen.

Framryckningen

Patrullen framrycker på skyttekolonn i följande ordning:

Hund i kopplets längd framför föraren - två säkrare - patrullchef - övrig patrullmanskap. Hunden går under kommando "FÖRE _ PASS PÅ". Föraren bär sitt vapen i "ryggen gevär". Spårsele och spårlina medföres lätt tillgängliga. Avståndet mellan patrullkarlarna är vid skyttekolonn normalt 2,5 m men bör ökas till det dubbla - i varje fall mellan hundförare och "säkrare" så hunden ej störes.

Patrullen rycker fram i lugnt tempo längs patrullvägen, stannar med ojämna intervaller och utför observation.

Åtgärder vid ljud - (vind)markering

Då hunden varnar intar föraren och hunden lägre ställning (skydd) och hundföraren rapporterar till patrullchefen.

Då hunden vindmarkerar förfares på samma sätt. Här kan dock föraren i undantagsfall kommendera "var" för att få hunden att visa var luktkällan finns.

 

 

Copyright © 2007
http://bevakningshunden.com