bevakningshunden.com Sitemap

Sitemap for bevakningshunden.com

Allmänt om bevakningshunden - Bevakningstjänst
Att använda sig av en hund för bevakningstjänst kan en minskning av deb personella bevakningen göras.

Militära bevakningshundar
Den militära bevakningshundens användningsområde

Markering och spårning med bevakningshunden
Markering och spårning kan variera från hund till hund. markeringen sker genom att hunden exempelvis spetsar öronen, riktar huvudet mot ljudkällan, morrar svagt

Tjänstgöring


Hund vid stillastående bevakning


Skyddande bevakningshund


Hund i bevakningspatrullCopyright © 2007
http://bevakningshunden.com