bevakningshunden.com > skyddande bevakningshund

Skyddande bevakningshund

Allmänna anvisningar

I syfte att nedbringa kostnaderna vid viktiga skyddsobjekt har bevakningshunden använts såsom hjälpmedel sedan lång tid tillbaka. Fördelen är att bevakningen inte bara blir billigare utan mycket mera effektivt.

Utan hundens medverkan är det knappast möjligt att utföra bevakningen på ett tillfredsställande sätt. Hunden skänker dessutom en trygghetskänsla hos vaktmannen under påfrestande tjänstgöring.

Utbildning

Denna hund har samma dressyr som den militära bevakninshunden men därutöver har hunden lärts att skydda sin förare mot direkta överfall (i kopplets längd), samt att genomsöka byggnader på förarens kommando.

På grund av att hunden skall kunna avvisa regelrätta angrepp av våldsverkare krävs det en mycket god lydnad.

Tjänstgöringens längd

Hur lång tid en hund kan tjänstgöra utan avbrott för vila beror på hundens kondition, arbetsuppgifter m m. Någon bestämd gräns kan därför inte dragas. Om inte särskilda förhållanden nödvändiggör en annan ordning bör inte tjänstgöringstiden överstiga 4 - 6 timmar. Därefter bör hunden vila under minst lika lång tid.

Användning

Under tjänstgöring föres hunden som regel kopplad. Härigenom kommer den att ha oavbruten kontakt med sin förare och kan genast varna sin förare om något inträffar. Hunden användes med fördel av ensamt uppträdande vaktman. Hunden är härvid föraren ett utomordentligt skydd mot överfall.

Förare

Hunden bör till skillnad mot den militära bevakningshunden ha så få förare som möjligt. Dessa bör ha bibringats utbildning i att handha hunden dels för att rätt kunna använda den, men också därför att denna hund erhållit utbildning i försvar av föraren. Har föraren dålig kunskap om hunden kan den lätt gå honom "ur hand".

 

 

Copyright © 2007
http://bevakningshunden.com