bevakningshunden.com > tjänstgöring

Tjänstgöring

Bevakningshunden bör främst användas under mörker (då sikten är halverad) och särskilt vid dålig väderlek då risk för överfall och innästling är mycket stor. Dessutom under dager vid speciellt svårbevakad terräng.

Bevakningstjänsten är i många fall mycket påfrestande. Tjänstgöringspassen bör därför inte göras allt för långa. Om så sker nedgår hundens vaksamhet (och även förarens). Hundens förmåga att utan avbrott vara vaksamma är individuell. I regel är tjänstgöringspass om två timmar att föredra och bör inte göras längre än fyra timmar, varefter en timmes vila bör beredas hunden.

Under dager skall hundarna:

Vidare skall hundarna "funktionsprövas" främst under mörker en gång/vecka varvid figurant (medhjälpare) utnyttjas. Denne skall för hunden vara en okänd person och det bör ej vara några problem att få låna figuranter från det egna förbandet.

Då det gäller dressyr skall främst bevaknings- och lydnadsdressyren övas och underhållas.

 

 

Copyright © 2007
http://bevakningshunden.com