bevakningshunden.com > bevakningshunden

Bevakningshunden - Försvarsmaktshunden

En bevakningshund har ingenting med väktarhundar att göra. En bevakningshund är inte tränad att bita utan i att upptäcka intrång på områden som bevakas av militären. Bevakningshunden kallas idag för Försvarsmaktshund. Efter godkännt prov blir hunden "placerad" inom försvarsmakten som tjänstehund och kan bli inkallad vid ofred. Man tränar inom SBK, som brukar få tillgång till fina träningsmarker av militären för dessa hundar. Många bevakningshundar är placerade inom flygvapnet men finns även inom andra vapenslag och hemvärnet.

Hunden fungerar som en förbättring av hundförarens sinnen, dels vid stillastående bevakning i värn eller på post vid strategiska mål som radiostationer, länsstyrelser, hamnar osv.

Hunden "ser" också bakåt i tiden genom att den kan ta upp spår och doftmarkeringar som är både timmar och flera dygn gamla, upptäcka nedgrävd sabotageutrustning, markeringar, lägerplatser, nedgrävd avföring (spetsnaz lämnar inga synliga spår efter sig), minering osv. Detta är lika lätt för hunden som när en människa ser bakåt i tiden genom att se fotspår i snön.

Genom att man lägger patrullstigar runt flygplatser eller andra mål kan man patrullera dessa stigar och veta att ingen har passerat. Om någon inkräktare passerat "patrullstigen" så tar bevakningshunden upp spår i rätt riktning och spårar upp inkräktaren, som kan tas omhand av patrullen. Det kan i en sådan situation bli eldstrid, varför en bevakningshund måste vara skottfast. Alla raser kan träna och tävla, även blandrashundar. En bevakningshund jobbar även i stark kyla.

Hunden upptäcker också pågående intrång genom lukt och hörsel under patrullering eller på post. Ingen vaktpost i värn blir överraskad av spetsnaz (Spetsialnoye naznatjenie), hunden upptäcker dom på långt håll.

 

Copyright © 2007
http://bevakningshunden.com